Πολιτικά θέματα
 

  Στις σελίδες αυτές δημοσιεύουμε ειδήσεις, σχόλια και απόψεις για πολιτικά θέματα τα οποία αφορούν γενικά τον Ελληνισμό, ιδιαίτερα τα για αυτά που λαμβάνουν  χώρα στην Ελλάδα, την Κύπρο ή σε άλλες χώρες τα οποία αφορούν ή επηρεάζουν τους απανταχού Έλληνες. 

Τα εκφραζόμενα στις σελίδες αυτές αποτελούν απόψεις των συγγραφέων τους και η ιστοσελίδα μας δεν φέρει καμιά νομική ή άλλη ευθύνη για τα γραφόμενα.