Λεωνίδας Φ. Λεωνίδου

 

 

In English

Γεννήθηκε στον Άγιο Θεόδωρο της κατεχόμενης Καρασίας στις 13 Οκτωβρίου 1947. Αοφοίτησε αό το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου, σούδασε Φυσική στο Πανειστήμιο Αθηνών και ηλεκτρονική στο ανειστήμιο του Κάρδιφ Ουαλίας (M.Sc).  Τον Ιανουάριο 1974 εέστρεψε στην Κύρο και τον Ιούλιο έλαβε μέρος στις μάχες για αντιμετώιση της  τουρκικής εισβολής. Μετά την αοστράτευσή του γύρισε στη Βρετανία και εργάστηκε στις Βρετανικές Τηλεικοινωνίες (Κέντρο Έρευνας, τομέας ηλεκτρονικών δικτύων και ληροφορικής) και μετέειτα ως σύμβουλος διαφόρων άλλων εταιριών στον τομέα ηλεκτρονικών δικτύων. Παράλληλα με την εαγγελματική του αασχόληση ανάτυξε οικίλη άλλη δράση. Διετέλεσε ενεργό μέλος και ρόεδρος αρχικά σε φοιτητικές και μετέειτα αροικιακές οργανώσεις. Αό το 1978 ασχολήθηκε με την Ελληνική αροικιακή εκαίδευση στο Λονδίνο. Είναι ερευνητής αρχειακών ηγών και συγγραφέας του βραβευμένου συγγράμματος Ο Άγιος Θεόδωρος Καρασίας, Τόος και Άνθρωοι, του τετράτομου ογκώδους έργου Γεώργιος Γρίβας Διγενής – Βιογραφία και των βιβλίων Μακράσυκα, Τόος και Άνθρωοι, "Δια Πυρός και Σιδήρου - Τα εγκλήματα της εισβολής του Αττίλα και η εθνοκάθαρση της κατεχόμενης Κύρου" και "Ο τελευταίος δραέτης - Αργυρός Κυριάκου και συναγωνιστές του", Ετακώμη, Τόος και Άνθρωοι, British Politicians supporting Self-Determination and Human Rights in Cyprus in the 1950s, Χρονολόγιον Αγώνος ΕΟΚΑ,,. Πολλά άρθρα και έρευνές του έχουν δημοσιευθεί στον κυριακό, ελλαδικό, και αροικιακό τύο. Είναι αντρεμένος και ζει με την οικογένειά του στο Λονδίνο.

 

Βιβλίο 1ο (1986):  Άγιος Θεόδωρος Καρασίας - Τόος και Άνθρωοι,
1η Έκδοση  Κύρος 1986.

Βραβεύτηκε με το Πρώτο Βραβείο του βιβλίου Αόδημου Ελληνισμού για τη χρονιά εκείνη.
Το σύγγραμμα είναι ίσως το ρώτο ου εκδόθηκε για τα κατεχόμενα εδάφη της Κύρου αό τον τουρκικό στρατό μετά την εισβολή του 1974. Αρχίζει με μια σύντομη εριγραφή της ιστορίας της κατεχόμενης χερσονήσου της Καρασίας αό αρχαιοτάτων χρόνων μαζί με τις εριγραφές των ρώτων εριηγητών της χερσονήσου εί Τουρκοκρατίας και Αγγλοκρατίας. Στο 1ο Κεφάλαιο εριγράφει την ιστορία της εριοχής Βάλιας - Ακρωτηρίου Ελαίας. Για ρώτη φορά αρουσιάζονται αοδείξεις ότι η όλη του Ακρωτηρίου ονομαζόταν Ελαία και όχι Κνίδος ή Παλαιά όως άλλοι συγγραφείς ισχυρίζονταν.  Στη συνέχεια  δίνει μια εριγραφή του κατεχόμενου χωριού Άγιος Θεόδωρος Καρασίας αό αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των ημερών μας. Στο 2ο Κεφάλαιο αρουσιάζει την Καλλιτεχνική Ζωή, τη Λαϊκή Ποιητική Παράδοση, τη Λαϊκή Ιατρική, τα Ήθη και Έθιμα και τις Παραδόσεις του χωριού. Το 3ο Κεφάλαιο ασχολείται με τον ληθυσμό και τις ασχολίες των κατοίκων. Το 4ο Κεφάλαιο εριγράφει τον τόο, τον οικισμό και τα Τοωνύμια.

 Το Β΄ Μέρος εριέχει τη γενεαλογία όλων των οικογενειών του Αγίου Θεοδώρου Καρασίας.

Βιβλίο 11ο (2015):  Άγιος Θεόδωρος Καρασίας - Τόος και Άνθρωοι,  2η Έκδοση  Κύρος 2015.
Στην εανέκδοση εριλαμβάνονται έραν των 200 σελίδων σημαντικά νέα στοιχεία για τον Άγιο Θεόδωρο Καρασίας καθώς και συμληρώσεις στο γενεαλογικό.

Η αρουσίαση του στο Λονδίνο έγινε αό τον Ύατο Αρμοστή της Κύρου κ. Ευριίδη Ευρυβιάδη στις 9.6.2015 στο οίκημα της Κυριακής Αδελφότητας και υό την αιγίδα της. Το βίντεο της αρουσίασης εδώ.

Διατίθεται στο Amazon Ayios Theodoros book.

 

Βιβλίο 2ο (1995): Γεώργιος Γρίβας Διγενής – Βιογραφία. Τόμος Ι  (1897 - 1950), 
1η έκδοση, Λευκωσία 1995, ΙSΒΝ 9963-7585-6-
8  κληρό εξώφυλλο με κουβερτούρα, 426 σελίδες)

Ένα τετράτομο έργο για τη ζωή και το έργο του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Ο 1ος τόμος εριγράφει την ατρική και μητρική καταγωγή, και δίνει τεκμήρια και έγγραφα για τον τόο και το χρόνο της γέννησής του. Ασχολείται με την αιδική και εφηβική ηλικία του Γεωργίου Γρίβα. Ακολούθως δίνει στοιχεία για τη στρατιωτική του καριέρα, τη φοίτησή του στη Σχολή Ευελίδων στην Ελλάδα και τη συμμετοχή του στη Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή 1919-1922. Δίνει λετομέρειες για τη σταδιοδρομία του κατά τα χρόνια του μεσοολέμου. Στη συνέχεια εριγράφει τη συμμετοχή του στο Β΄ αγκόσμιο όλεμο ως ειτελάρχης της 2ης Μεραρχίας και τη συμβολή του στο Αλβανικό Έος. Τέλος εριγράφει την ίδρυση, τη διοργάνωση, τους σκοούς  και τη δράση της οργάνωσης 'Χ' στην κατεχόμενη αό τους Γερμανούς Ελλάδα. και τη δράση της ΄Χ.

Βιβλίο 8ο (2012) 2η έκδοση, Λευκωσία 2012, ΙSΒΝ 978-9963-9511-4-7   κληρό εξώφυλλο με κουβερτούρα, 432 σελίδες)

Στην εανέκδοση του τόμου αυτού ου έγινε το 2012 εριλαμβάνονται σημαντικά νέα στοιχεία για τη ζωή του στρατηγού Γρίβα στην υό εξέταση ερίοδο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το νέο κεφάλαιο 9 ου εριλαμβάνει αριθμό αοδεσμευθέντων αορρήτων εγγράφων των Βρετανικών Αρχείων ου αναφέρονται στη δράση του αντισυνταγματάρχη τότε Γρίβα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Διατίθεται στο Amazon  http://www.amazon.co.uk/gp/product/9963758568

 

Βιβλίο 3ο (1997): Γεώργιος Γρίβας Διγενής – Βιογραφία. Τόμος ΙΙ (1950 - 1959), 
1η Έκδοση, Λευκωσία  1997,    ISBN 978-9963-9511-1-6   κληρό εξώφυλλο με κουβερτούρα, 720 σελίδες)

Κύριο θέμα του 2ου τόμου είναι η ροαρασκευή και διεξαγωγή του Αελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-1959). Ο συγγραφέας αρχικά ενημερώνει τον αναγνώστη για τους αγώνες και τις θυσίες των Κυρίων για την Ένωση με την Ελλάδα. Εξηγεί τους όθους, τους εθνικούς οραματισμούς και τα κίνητρα ου ώθησαν το Γεώργιο Γρίβα Διγενή να αναλάβει το εαναστατικό κίνημα των Κυρίων. Περιγράφει βήμα με βήμα τις κινήσεις του Διγενή, τις αοφάσεις και τα σχέδιά του.

Βιβλίο 6ο (2009) 2η Έκδοση, Λευκωσία 2009,     ISBN 978-9963-9511-2-3  κληρό εξώφυλλο με κουβερτούρα, 754 σελίδες)

Στην εανέκδοση εριλαμβάνονται λείστα όσα νέα στοιχεία αό τα στο μεταξύ αοδεσμευθέντα του αορρήτου έγγραφα του Φόρεϊν Όφις όως τα σχέδια εξόντωσης του Διγενή, οι λόγοι αοτυχίας των συνομιλιών Χάρτιγκ - Μακαρίου το 1956 και ονοματεώνυμα, ο χρόνος και ο τόος θανάτου των φονευθέντων Βρετανών την ερίοδο εκείνη.

Διατίθεται στο Amazon http://www.amazon.co.uk/gp/product/9963758576

 

 

 

Βιβλίο 4ο (2008): Γεώργιος Γρίβας Διγενής – Βιογραφία. Τόμος ΙΙΙ  (1959 - 1971), 
1η Έκδοση, Λευκωσία 2008, ISBN 978-9963-9511-0-9  κληρό εξώφυλλο με κουβερτούρα, 634 σελίδες)

Ο 3ος  τόμος εξιστορεί τη δεκαετία της ζωής του Γεωργίου Γρίβα Διγενή μετά τη λήξη του αγώνα της ΕΟΚΑ.  Περιγράφει τις αντιδράσεις του στις συμφωνίες Ζυρίχης και την ανειτυχή αόειρά του να ολιτευθεί. Αναφέρεται στα ολιτικά γεγονότα του 1963 τα οοία οδήγησαν στη δεύτερη κάθοδό του στην Κύρο, το 1964, και την ανάληψη της αμυντικής θωράκισης του νησιού. Παρουσιάζονται τα σχέδια των Αμερικανών και των Βρετανών για λύση Ένωσης και οι αντιδράσεις του στρατηγού Γρίβα. Γίνεται λετομερής αναφορά στις διαβουλεύσεις του Αμερικανού μεσολαβητή για το Κυριακό Ντιν Άτσεσον το καλοκαίρι του 1964 και στην κατάσταση ου δημιουργήθηκε μετά την αοτυχία του να βρει λύση αοδεκτή αό όλους. Αοκαλύτει νέα στοιχεία για το ώς ματαιώθηκε η ρόταση των ΗΠΑ ρος την Ελλάδα για κήρυξη μονομερώς της Ένωσης στα τέλη Αυγούστου 1964 και μετά την αοτυχία του σχεδίου Άτσεσον. Καταιάνεται με τη σκευωρία της Κοφίνου, το Νοέμβριο του 1967, την αομάκρυνση του στρατηγού Γρίβα και της Ελληνικής Μεραρχίας αό την Κύρο και την αομόνωση του Στρατηγού στην Αθήνα. Στη συνέχεια ο συγγραφέας εξιστορεί την αντιχουντική δράση του στρατηγού Γρίβα, τα χρόνια της δικτατορίας στην Ελλάδα και την ροετοιμασία του εδάφους για την τελευταία εάνοδό του στην Κύρο το 1971.

Διατίθεται στο Amazon  http://www.amazon.co.uk/gp/product/9963951104

 

Βιβλίο 5ο (2008): Γεώργιος Γρίβας Διγενής – Βιογραφία. Τόμος ΙV  (1971 - 1974), 
1η Έκδοση, Λευκωσία 2008,
ISBN 978-9963-9511-1-6 κληρό εξώφυλλο με κουβερτούρα, 718 σελίδες)

Βασισμένο στο αόρρητο και αδημοσίευτο αρχείο του στρατηγού Γρίβα για την ερίοδο αυτή ο 4ος τόμος εριγράφει την εριετειώδη διαφυγή του αό την Αθήνα όου το στρατιωτικό καθεστώς τον είχε αό το 1967 υό κατοίκον εριορισμό και τη μυστική άφιξή του με λοιάριο στην Κύρο στις αρχές Σετεμβρίου του 1971. Παρουσιάζονται οι λόγοι ου ώθησαν το Διγενή να ειστρέψει ξανά στην Κύρο και αρέχονται συνταρακτικές λετομέρειες για το σκοό της ίδρυσης και της στελέχωσης της ΕΟΚΑ Β΄. Ο συγγραφέας εριγράφει τους ροβληματισμούς του στρατηγού Γρίβα κατά την ερίοδο 1971-1974. Παρουσιάζονται για ρώτη φορά οι ειδιώξεις του Διγενή κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια της ζωής του. Αοκαλύτονται οι στενοί συνεργάτες του καθώς και οι χρηματοδότες της ΕΟΚΑ Β΄. Δίνονται λετομέρειες των ροσαθειών για είτευξη συνεννόησης μεταξύ των Μακαρίου και Διγενή και δίνονται τα ρακτικά της συνάντησης των δύο ανδρών τον Μάρτιο του 1972 αό τις χειρόγραφες σημειώσεις του Γρίβα. Παρατίθενται οι ενέργειες του Μακαρίου για διάλυση της ΕΟΚΑ Β΄  Τέλος ο συγγραφέας δίνει μία συνταρακτική εριγραφή των τελευταίων ημερών και ωρών της ζωής του Διγενή, δίνοντας λετομέρειες για το θάνατό του.

Διατίθεται στο Amazon  http://www.amazon.co.uk/gp/product/9963951112

 

Βιβλίο 7ο (2010):  Μακράσυκα - Τόος και Άνθρωοι.
Έκδοση 2010 Κύρο
ς, ISBN 978-9963-9511-3-0 κληρό εξώφυλλο, 512 σελίδες)

Το σύγγραμμα αρχικά δίνει μια  εριγραφή της ιστορίας της εριοχής Μακράσυκα - Κούκλια - Καλοψίδα αό αρχαιοτάτων χρόνων όου αό το 2000 .Χ. και για 500 χρόνια ανατύχθηκε μια τοική χειροτεχνία και το εμόριο με τα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα την Κρήτη. Στη συνέχεια εριγράφει τα κυριότερα γεγονότα ου εηρέασαν τη ζωή των κατοίκων της εριοχής και της Μακράσυκας κατά τις εόμενες εριόδους της κυριακής Ιστορίας εριλαμβανομένων εριγραφών αό ξένους εριηγητές εί Τουρκοκρατίας και Αγγλοκρατίας. Τέλος δίνει λετομέρειες για την εισφορά της Μακράσυκας στον αελευθερωτικό αγώνα 1955-59 και στην αντιμετώιση της τουρκικής εισβολής του 1974.  Στο 2ο Κεφάλαιο αρουσιάζει την Εκαίδευση, την Κοινωνική Ζωή, την  Καλλιτεχνική Ζωή, τη Λαϊκή Ποιητική Παράδοση, τη Λαϊκή Ιατρική, τα Ήθη και Έθιμα και τις Παραδόσεις του χωριού. Το 3ο Κεφάλαιο ασχολείται με την Κοινοτική Ζωή, την οργάνωση και τη δράση της κοινότητας. Το 4ο Κεφάλαιο δίνει στοιχεία για τον ληθυσμό και τις ασχολίες των κατοίκων. Το 5ο Κεφάλαιο εριγράφει τον τόο, τον οικισμό και τα Τοωνύμια.

Το Β Μέρος εριέχει τη γενεαλογία όλων των οικογενειών της Μακράσυκας αό τα υάρχοντα στοιχεία ου ανάγονται στις αρχές του 19ου αιώνα.

Διατίθεται στο Amazon http://www.amazon.co.uk/MAKRASYKA-PEOPLE-Leonidas-Ph-Leonidou/dp/9963951139/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1412203385&sr=1-1&keywords=Makrasyka

 

 

Βιβλίο 9ο (2013):  Διά Πυρός και Σιδήρου - Τα εγκλήματα της εισβολής του Αττίλα και η εθνοκάθαρση της κατεχόμενης Κύρου. 1η έκδοση, Κύρος  2013,    ISBN 978-9963-9511-5-4 (μαλακό εξώφυλλο, 412 σελίδες)

Το βιβλίο καταγράφει τα εγκλήματα του τουρκικού στρατού και των φανατικών Τουρκοκυρίων κατά την ρώτη (20 Ιουλίου 1074)  και τη δεύτερη φάση (14 Αυγούστου 1974) της τουρκικής εισβολής. Δίνει λετομέρειες των τουρκικών ειχειρήσεων αό τη στιγμή της αόβασής τους στην Κερύνεια μέχρι την ολοκλήρωση της κατάληψης του 37% του εδάφους της Κύρου. Ερευνά το ζήτημα των Αγνοουμένων και καταγράφει τους τόους των ομαδικών εκτελέσεων και των ομαδικών τάφων. Παρουσιάζει τις αντιδράσεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης και καταγράφει τις αοφάσεις διεθνών οργανισμών όως του Ευρωαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωίνων Δικαιωμάτων, της Ευρωαϊκής Ειτροής Ανθρωίνων Δικαιωμάτων και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για τους Αγνοούμενους κατά την Τουρκική εισβολή. Στο βιβλίο καταγράφονται είσης οι υοχρεώσεις των κρατών έναντι των αιχμαλώτων ολέμου σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης τις οοίες η Τουρκία κατάφορα έχει αραβιάσει και συνεχίζει να αραβιάζει. Το βιβλίο εξετάζει είσης το ζήτημα των ροσφύγων, των εγκλωβισμένων και τη λεηλασία, κλοή και καταστροφή αρχαίων ελληνικών και θρησκευτικών θησαυρών και στοιχειοθετεί το καλά μελετημένο και οργανωμένο σχέδιο της Τουρκίας για εθνοκάθαρση των κατεχομένων εδαφών αό οτιδήοτε ελληνικό.

Διατίθεται στο Amazon http://www.amazon.co.uk/gp/product/9963951155

 

Βιβλίο 10ο (2014)  Ο τελευταίος δραέτης - Αργυρός Κυριάκου και συναγωνιστές του.
1η έκδοση, Κύρος 2014, 
ISBN 978-9963-9511-6-1 (μαλακό εξώφυλλο, 384 σελίδες)

Το σύγγραμμα αρουσιάζει τη ζωή ενός γνήσιου αγωνιστή της ΕΟΚΑ. Καταγράφει τη μύησή του στο αελευθερωτικό κίνημα των Κυρίων και τον αγώνα τους για την Ένωση της Κύρου με την Ελλάδα. Αό τον Αρίλιο του 1955 ανατύσσει μια αίστευτη δράση. Συμμετέχει σε αράτολμες ενέργειες του εκτελεστικού Λευκωσίας μαζί με τον Μιχαλάκη Καραολή και τον Στυλιανό Λένα. Ανατινάζει τις βρετανικές εγκαταστάσεις της ΝΑΑΦΙ Λεμεσού. Παρόλο ου δεν ήταν καταζητούμενος ή εικηρυγμένος ο Διγενής τον καλεί στα λημέρια της Βασιλικής και αοτελεί μέλος της αντάρτικης ομάδας του Αρχηγού της ΕΟΚΑ. Αό τον  Κύκκο ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ τον στέλνει στα λημέρια της Λυσού στην Πάφο στην αντάρτική ομάδα του Γεωργίου Ράφτη κι εκεί βρίσκει τους νεαρούς αντάρτες Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Βαγγέλη Χριστοφή και Πανίκο Μιχαηλίδη. Συμμετέχει σε ενέδρες εναντίον βρετανικών στρατοέδων και στήνει ενέδρες κατά τη διάρκεια της μέρας εναντίον στρατιωτικών οχημάτων. Το Νοέμβριο του 1956 γυρίζει για λίγες μέρες στο χωριό του Γέρι κι εκεί βρίσκει μια αίστευτη κατάσταση. Καταστρώνει σχέδια της εκτέλεσης του Βρετανού ταγματάρχη Κλέμενς και διαραγματεύεται την αράδοση Γαλλικών όλων αό Γάλλο αξιωματικό. Συλλαμβάνεται και υοβάλλεται σε αάνθρωα βασανιστήρια μέχρι σουβλίσματος ου ροκαλούν την έντονη διαμαρτυρία της Ειτροής Νομικών Κύρου. Κλείνεται στα κρατητήρια και οι βρετανικές αρχές εί δύο χρόνια αρνιούνται να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο για εγχείριση. Όταν τελικά το κάνουν καταστρώνει ένα αξιοθαύμαστο σχέδια αόδρασης το οοίο θέτει σε εφαρμογή στις 9 Ιανουαρίου 1959. Γίνεται έτσι ο τελευταίος δραέτης κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Πρόκειται για τον Αργυρό Κυριάκου. Ατυχώς δεν ρόλαβε να διαβάσει το σύγγραμμα για τη ζωή του. Πέθανε 4 μέρες ριν το άρει στα χέρια του.

Διατίθεται στο Amazon                   https://www.amazon.co.uk/Last-Escapee-τελευταίος-δραέτης-Κυριάκου/dp/9963951163/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=Leonidas+Leonidou&qid=1598353711&sr=8-8

 

 

Βιβλίο 12ο (2018)  Ετακώμη, Τόος και Άνθρωοι.
1η έκδοση, Κύρος 2018, 
ISBN 978-9963-2394-1-2 (μαλακό εξώφυλλο, 750 σελίδες)

1η έκδοση, Κύρος 2018,  ISBN 978-9963-2394-1-2 (σκληρό εξώφυλλο, 750 σελίδες)

Το σύγγραμμα αρχικά κάνει μια  αναδρομή στην ιστορία της εριοχής Ετακώμης αό αρχαιοτάτων χρόνων όου ανατύχθηκε μια τοική κατεργασία δερμάτων και το εμόριο με τα αράλια της Μικράς Ασίας. Στη συνέχεια εριγράφει τα κυριότερα γεγονότα ου εηρέασαν τη ζωή των κατοίκων της εριοχής και της Ετακώμης κατά τις εόμενες εριόδους της κυριακής Ιστορίας εριλαμβανομένων εριγραφών αό ξένους εριηγητές εί Τουρκοκρατίας και Αγγλοκρατίας. Ακολούθως δίνει λετομέρειες για την εισφορά της Ετακώμης στον αελευθερωτικό αγώνα 1955-59 και στην αντιμετώιση της τουρκικής εισβολής του 1974.  Στο 2ο Κεφάλαιο αρουσιάζει την Εκαίδευση, τις τέχνες και τη λαϊκή οίηση. Το 3ο Καφάλαιο εριγράφει την Κοινωνική Ζωή, τις Παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Το 4ο Κεφάλαιο ασχολείται με την αραδοσιακή ενδυμασία και το 5ο Κεφάλαιο με με τα έιλα και εργαλεία του Παραδοσιακού σιτιού. Το 6ο Κεφάλαιο ασχολείται με την Κοινοτική Ζωή, την οργάνωση και τη δράση της κοινότητας, χαρακτηριστικά συμβάντα και τους μετανάστες κατοίκους. Το 7ο Κεφάλαιο δίνει ληροφορίες για τον ληθυσμό και τις ασχολείες των κατοίκων. Το 8ο Κεφάλαιο εριγράφει τον τόο, τον οικισμό  ενώ το 9ο τα Τοωνύμια.

 

Βιβλίο 14ο (2018)   ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΓΝΟΣ ΕΟΚΑ , Τόμος A  1954-1956, 682 σελίδες, ISBN 978-9963-2394-2-9

Βιβλίο 15ο (2018)  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΓΝΟΣ ΕΟΚΑ , Τόμος B  1957-1959, 884 σελίδες, ISBN 978-9963-2394-3-6   

Ένα ογκώδες έργο σε δύο μεγάλου μεγέθους τόμους το οοίο καταγράφει μέρα με τη μέρα τα όσα συνέβαιναν στις όλεις και την ύαιθρο σ ολόκληρη την Κύρο δίνοντας τρομερές λετομέρειες  της εμλοκής ολόκληρου του λαού της Κύρου στον Αελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Καταγράφει είσης και τις ολιτικές εξελίξεις και αοφάσεις στο διεθνές εδίο αναφορικά με το Κυριακό ζήτημα. Η χρονική ερίοδος την οοία ραγματεύεται αρχίζει αό τη μυστική αναχώρηση του στρατιωτικού Αρχηγού του αγώνα Γεωργίου Γρίβα Διγενή αό την Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου 1954 και τελειώνει με την εάνοδό του στην Ελλάδα μετά την υογραφή των Συμφωνικών Ζυρίχης – Λονδίνου στις 17 Μαρτίου 1959. Το όλο σύγγραμμα καλύτει 54 μήνες συγκλονιστικών γεγονότων, 27 μήνες γραμμένοι αό τον μακαριστό δημοσιογράφο Μύρωνα Χριστοφίδη και 27 μήνες αό τον συγγραφέα Λεωνίδα Λεωνίδου με βάση το αρχείο του Μ. Χριστοφίδη.

Δύο τόμοι διαστάσεων 23,5 x 33 εκ.

Σκληρόδετο

 

Βιβλίο 13ο (2019)  BRITISH POLITICIANS SUPPORTING SELF-DETERMINATION AND HUMAN RIGHTS IN CYPRUS IN THE 1950s (hard cover)   ISBN 978-9963-2394-5-0  (paperback) ISBN 978-9963-2394-4-3,  538 pages.

It was during the 1950s that a number of British politicians dared raise their voice and express support for the Cypriots in their demand for self-determination and Enosis. These politicians in general held liberal views and beliefs and were against the dogma of imperialism and colonialism. The majority were members of the Labour party that for the major part of the 1950s were in opposition. Some of them studied the Classics and were influenced by the ancient Greek spirit and ideals of liberty and democracy. Others no doubt were influenced by Lenins writings and discourses on the issue of anti-colonialism and the right of self-determination of the people under colonial rule.

Major sections of this book comprise of biographical notes, debates and interventions in Parliament, and questions put to Ministers or Prime Minsters during the 1950s on the Cyprus issue. The list includes British politicians that expressed supportive views for the Human Rights of the Cypriots including the right to self-determination and Enosis. They are presented in chronological order of their election as Members of Parliament.

Some of the politicians that feature in this book, such as Francis Noel-Baker, may have played the role of a broker in the Cyprus discussions, being proponents of both sides of the argument. They are nonetheless included in the book since their involvement in the Cyprus issue at the time was prominent.

With the exception of references to the debates by Lord Strabolgi that took place in the House of Lords, all other debates, questions and interventions by Members of Parliament took place in the House of Commons.

 

 

 

 

 


 

Copyright, nostos.com 2020, All rights reserved